UMJETNIČKE AKTIVNOSTI

"Svako dijete je umjetnik. Problem je samo kako ostati umjetnik jednom kad odrastete."     Pablo Picasso

 

YAMAHA MUSIC SCHOOL RIJEKA

Petra Zrinskog 4, 51000 Rijeka

play@yms-rijeka.com

051/ 452 167

PLESNI CENTAR K2K

Fiorella la Guardie 14a, 51000 Rijeka

099 6862315

GLAZBENA ŠKOLA "IVANA MATETIĆA RONJGOVA"

Laginjina ulica 1, 51000 Rijeka

gsimr.rijeka@gmail.com

051/ 226 859   

 

PAINTING ATELIER TOMEČAK

- Krešimirova 5, 51000 Rijeka

- Dom kulture, 51241 Križišće

mohar.tomecak@gmail.com

098 9816139, 098 510188   

GLAZBENA ŠKOLA PRI OŠ V. NAZORA

Vinodolska 12, 51260 Crikvenica

ljerka.semes@skole.hr

099 2146772

Avanture malih okica | Kamo s djecom - portal za dječja događanja i aktivnosti  u Rijeci i okolici -  online ponuda proizvoda hrvatskih poduzetnika