SLOBODNE AKTIVNOSTI

"Dječja igra je borba protiv ispraznosti društvenog života. (...) Sve buduće sklonosti ili nadarenosti obično progovaraju već u dječjim igrama."       Miroslav Krleža

Avanture malih okica | Kamo s djecom - portal za dječja događanja i aktivnosti  u Rijeci i okolici -  online ponuda proizvoda hrvatskih poduzetnika