Virtualni vrtić - Dječji vrtić Planet mašte

Iako je novonastala situacija privremeno zatvorila vrata vrtića, Dječji vrtić Planet mašte iz Rijeke želi poručiti djeci da misle na njih, na njihov razvoj i budućnost kao i na roditelje kojima žele olakšati ove teške dane.

Krajem ožujka pokrenuli su program prilagođen trenutnom vremenu te svakodnevno organiziraju Virtualni vrtić u kojem odgajatelji pripremaju tematski integrirane sadržaje te ih nude u obliku virtualnih prezentacija s uputama, sadržajima i linkovima. Iako je program na početku bio namijenjen isključivo djeci njihovog vrtića odlučili su svoj program predstaviti i ponuditi i svoj ostaloj djecu.


Napominju kako se priprema izvodi poštujući vrijednosti i načela NKRPOO te da koriste resurse obrazovnih aplikacija learning apps i Worldwall pomoću kojih osmišljavaju i interaktivne poticaje za djecu predškolske dobi.Sadržaji koji se nude potiču involviranost roditelja no isto tako dopuštaju da dijete samostalno odradi aktivnost. Sadržaji se mogu pronaći na Facebook profilu Dječjeg vrtića Planet mašte te svakodnevno sudjelovati u Virtualnom vrtiću!


http://planetmaste.com/virtualni-vrtic/

Avanture malih okica | Kamo s djecom - portal za dječja događanja i aktivnosti  u Rijeci i okolici -  online ponuda proizvoda hrvatskih poduzetnika