KREATIVNOST

"Svako dijete je umjetnik. Problem je samo kako ostati umjetnik jednom kad odrastete."     Pablo Picasso

 

PAINTING ATELIER TOMEČAK

- Krešimirova 5, 51000 Rijeka

- Dom kulture, 51241 Križišće

mohar.tomecak@gmail.com

098 9816139, 098 510188   

CENTAR ZA DJECU I MLADE "FOLIOT"

Kastavska cesta 4, 51211 Matulji

091 5564174

udruga.foliot@gmail.com

Avanture malih okica | Kamo s djecom - portal za dječja događanja i aktivnosti  u Rijeci i okolici -  online ponuda proizvoda hrvatskih poduzetnika